FWG Investment
Investment

Operation

Advisory


Naše služby

OPERATION

Každodenní provoz a řízení firmy na základě majitelem definované vize a strategie.
Řešení operativních a provozních úkolů a odpovědnost za výkon firmy.


Služba je vhodná pro majitele firem, kteří mají jasno o kvalitách a směřování své společnosti, nicméně již nemají sílu nebo chuť být také výkonnou složkou realizace. Firmu nechtějí prodat a zatím ji nemají komu předat. Zároveň FWG Operation spravovaná a řízená firma je na prodej a převzetí velmi dobře připravena a lze tak učinit kdykoliv během našeho působení. Velkou výhodou je kvalitní a zkušený management, který funguje přesně podle vizí a cílů majitele a náklady na takovýto management jsou plně transparentní a vždy pod kontrolou.

ADVISORY

Rozvoj stagnujících firem:

Nastartování firmy k úspěchu, ozdravení, revitalizace a restrukturalizace firmy.

Projektový management:

Řízení projektu dle mezinárodních standardů.
Komplexní projektový management, od plánu až po dokončení projektu.
Jsme silní zejména v řízení ICT projektů.

Coaching managementu a majitelů firem:

Vnitřní rozvoj a změna postojů managementu a majitelů firmy.

Strategie firmy a obchodní strategie:

Příprava komplexní případně obchodní strategie firmy a její realizace v praxi.
Zavedení nových produktů a služeb.
Vybudování efektivního obchodního týmu a obchodního controllingu.

Krizový management firem a projektů:

Příprava firem na krizové scénáře, záchrana a stabilizace firem.
Převzetí a dokončení projektů, u nichž hrozí krach realizace.

Interim management:

Pronájem jednotlivých profesionálů za účelem realizace optimálního řešení.


INVESTMENT

Podpora Start-UP projektů:

Podpora při plánování realizace nových podnikatelských nápadů.
Poskytnutí prostředí a profesionálního vedení při startu nových podnikatelských projektů.

Akvizice firem:

Posouzení vhodnosti akvizice a synergie dané firmy.
Due diligence – právní, daňová, finanční.
Podpora při procesu integrace nebo fúze firem.

DALŠÍ SLUŽBY

Risk management:
Posouzení rizik realizovaných nebo připravovaných kroků ve společnosti.
Řízení vztahů se zákazníky:
Zjištění spokojenosti zákazníků, zavedení CRM systému.
Architektura a zavádění procesů ve společnosti:
Zavedení efektivních procesů jak v obchodu, tak v provozu firmy.
Zavádění informačních systémů:
Navržení strategie ICT a její implementace, posouzení dopadu ICT projektů.

Kdo jsme?

„Naše síla je hnacím motorem Vašeho úspěchu.“

Obohacujeme majitele a management o nové úhly pohledu na jejich firmu a její řízení. Efektivním způsobem, zohledňujícím stávající stav, vyvoláváme pozitivní změny vedoucí k požadovaným výsledkům. Jsme schopni efektivně řídit – spravovat Vaší firmu v plném rozsahu denního managementu. Naší doménou je správa, či rozvoj firem a jsme silní i v pomoci firmám stagnujícím, nebo ohroženým.


„Vy řídíte firmu, firma neřídí Vás.“

Pomáháme jasně definovat vize a cíle firmy. Spoluvytváříme strategické a operativní plány k realizaci stanovených priorit a cílů. Akcelerujeme obchodní výsledky a spolupráci uvnitř firmy. Stabilizujeme vztahy s dodavateli i věřiteli. Měníme stagnující systémové věci ve firmě a zavádíme tak funkční a efektivní procesy. Vždy bereme ohled na lidský potenciál firmy a jsme schopni ho formou coachingu, mentoringu nebo Interim managementu dále rozvíjet.


„Stav firmy je zrcadlem jejího vedení.“

Rádi spolupracujeme s lidmi, kteří jsou otevřeni novým věcem, mají zájem o názor dalších profesionálů a vítají jejich přínos. Největší výsledky přicházejí, pokud si management uvědomuje, že firma, její zaměstnanci a vnitřní atmosféra jsou primárně obrazem jich samotných. Jsme si vědomi toho, že majitel a management firmy stojí v přední linii a musí být skutečným vzorem a motivací pro své kolegy a zaměstnance. Rádi jsme silnou oporou v realizaci tohoto záměru.

Kontaktujte FWG Investment


Domluvte si nezávaznou schůzku s našimi specialisty. Informace na webu představují pouze stručný přehled služeb FWG. Za každou oblastí stojí komplexní systém práce připravený na základě našich zkušeností a praxe. Rádi Vám vytvoříme konkrétní individuální návrh služeb přímo pro Vás a Vaši společnost v oblastech, které potřebujete vyřešit.

FWG Investment s.r.o.


Varšavská 715/36
Praha - Vinohrady 120 00
CZ
+420 602 364 716
+420 777 231 028
office@fwg.cz
www.fwg.cz

Zanechte zprávu